Infravärme

Infraljus ger inte hög temperatur och när man kört ett 15 minuters program brukar massagekulorna vara ca 37/38 grader, det kan givetvis variera beroende på temperatur i lokalen och nu under vintermånaderna brukar rumstemperaturen vara lägre och det tar längre tid innan man känner värmen. Använder man maskinen flera gånger i streck kan den bli lite varmare men inte över 39/40 grader, om man vill kan man alltid starta maskinen en stund före sin massage så kulorna hinner värmas upp.
Vid uppvärmning med en vanlig värmefilt eller vetekudde är det kontaktvärme som ger en ytlig värmekänsla som uppfattas som mycket varmare.
Med infraljus sker uppvärmningen med infravärme vilket är en strålningsvärme. De välgörande infravärmevågorna är densamma som kroppens egna strålningsenergi. Det infraröda ljuset värmer upp kroppen inifrån i stället för att det är luften som värms upp först. Värmen tränger på så sätt djupt in i kroppen, i muskler, vävnad och bindväv och man upplever det som mjukt och skönt.

Så länge som massagekulorna lyser röda så ska det inte vara något fel på din maskin, det har ingen betydelse om du kör med sladd eller batteri. Vill du att den ska vara lite varmare i början av massagen så kan man starta den i förväg för att bygga upp värmen.